Čo znamená Leasing ?

Veľmi často využívaný finančný produkt, predovšetkým pri kúpe automobilu alebo iných hnuteľných vecí. Hlavnou filozofiou lízingu je to, že sa majiteľom vrátenej veci stanete až v tom prípade, keď všetky záväzky vyrovnáte. Nevýhodou je teda fakt, keď pri nesplácanie hrozí to, že vám bude vec zabavená a prepadne aj lízingovej spoločnosti.