Čo znamená Osobný bankrot ?

Veľmi krajné prípad riešenie finančných problémov. Ak nie ste podnikateľ a máte viac dlhov, môžete
požiadať o tzv oddĺženie, ktoré môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

1) - predáte všetok svoj majetok,

2) - po dobu piatich rokov budete žiť len z životného minima.

Návrh na takéto oddĺženie musí byť podaný písomnou formou na nesolventný súd a musí obsahovať zoznam majetku aj zoznam záväzkov, listiny, ktoré dokazujú údaje o príjmoch dlžníka a to za posledné tri roky.