Čo znamená p. a. ?

Veľmi často používaná skratka (v úplnom podobe vyzerá nasledovne - per annum), ktorá v preklade
znamená ročne. Ide o výpočet úrokovej sadzby na obdobie jedného roka.