Čo znamená Predčasné splatenie úveru ?

Úver alebo pôžičku máte samozrejme možnosť splatiť ešte pred uplynutím vopred dohodnutej doby. Dajte si však pozor, pretože často sa môže stať, že sa takéto predčasné ukončenie zmluvy je spoplatnené.