Čo znamená RPMN ?

Veľmi často objavujúca sa skratka pri každej pôžičke, o ktorej sa toho však príliš nevie. Mnohí však ani netušia, čo za skratku to vlastne pred sebou majú. Vedzte teda, že ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov, čo je číslo, ktoré má klientovi pomôcť posúdiť výhodnosť alebo nevýhodnosť úveru, ktorý si plánuje zaobstarať.


RPMN teda v skutočnosti udáva percentuálny rozdiel z dlžnej sumy, ktorý spotrebiteľ alebo dlžník zaplatí za jeden rok v súvislosti so splátkami a ďalšími výdavkami, ktoré sú spojené s čerpaním jeho úveru.