Čo znamená Ručiteľ ?

V prípade, že si plánujete vziať úver na vyššiu sumu, budete potrebovať ručiteľa, čo je človek, ktorý
sa zaviaže k tomu, že splatí dlžnú sumu v prípade, že dlžník na výzvy nereaguje.


Dajte teda pozor, komu robíte ručiteľa, aby ste sa nakoniec nedostali do problémov. V prípade, že ručiteľ záväzky vyrovná, má právo od dlžníka požadovať uhradenú sumu.