Čo znamená Veriteľ ?

Osoba, ktorá požičiava dlžníkovi dohodnutú sumu vo forme pôžičky alebo úveru. Samozrejmosťou je, že veriteľ vyžaduje od dlžníka následné splácanie sumy, ktorá je zvýšená o úrok.