Bonita

? Bonita je vaša finančná reputácia, ktorá hrá kľúčovú úlohu v vašom finančnom svete. Je to meradlo vašej bonity, ktorá ovplyvňuje vašu schopnosť získať úver, hypotéku alebo kreditnú kartu.

Váš platobný historický záznam, dĺžka úverovej histórie a aktívne dlhy sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu bonitu. Dôkladná starostlivosť o vašu finančnú reputáciu vám môže otvoriť dvere k lepším finančným príležitostiam. Nezabudnite dbať na svoju bonitu a získať kontrolu nad svojimi financiami!