Revolvingový úver

Podnikatelia niekedy nemajú jednoduchý život, preto im aj banky snažia vyjsť v ústrety tým, že im poskytujú revolvingový úver, ktorý im pomáha v preklenovaní zúčtovacích období. Inými slovami je tento typ úveru – úver pre podnikateľa.