Revolvingový úver – banková pôžička na čokoľvek

Revolvingový úver je bankový produkt určený pre podnikateľov alebo firmy. Funguje na princípe opakovaného čerpania a splácania poskytnutej sumy. Revolvingový v preklade do slovenčiny znamená “obnovujúci sa”. Úver je teda sám o sebe stanovený ako krátkodobý, avšak je tu možnosť ho neustále obnovovať a tým zaistiť firme možnosť manipulácie s finančnými prostriedkami ešte pred splatením jej vystavených faktúr k pohľadávkam. Úver sa automaticky obnovuje v pôvodnej výške v rámci schváleného limitu dohodnutého medzi bankou a klientom, akonáhle tento časť úveru, alebo celý úver, splatí. Dalo by sa v podstate povedať, že revolvingový úver je “kontokorent” pre firmy, ale narozdiel od kontokorentného úveru má účelový charakter.

Inými slovami je revolvigový úver určený na financovanie bežných prevádzkových potrieb firmy, na zaplatenie pohľadávok alebo nákupu zásob. Čerpať ho môžete samozrejme v slovenských korunách, ale vo väčšine prípadov aj vo vybraných zahraničných menách.

Revolvingový úver – podmienky na získanie

Rovnako ako u všetkých produktov na trhu ponúkaných konkurenčnými bankami, tak aj v prípade revolvingového úveru sa výhody líšia podľa vašich potrieb. Banky sa v podstate zhodujú v požiadavkách vedúcich k úspešnému založeniu revolvingového úveru. Základná podmienka je stanovená skutočnosťou, že revolvigový úver je určený výhradne pre fyzické osoby.

V prípade žiadosti o úver sú teda základné údaje o spoločnosti, v rámci ktorej hodláte čerpať úver, informácie o predmete financovania, doklad preukazujúci právnu subjektivitu vo vzťahu so spoločnosťou a minimálne 2-3 končiace daňové obdobia podnikania spoločnosti. Súčasne nesmie byť žiadna vaša platba pre sociálnu poisťovňu ani príslušnú zdravotnú poisťovňu v omeškaní a spoločnosť nesmie byť predmetom konkurzného konania, likvidácie alebo vyrovnania. Ďalšou povinnosťou klienta je nutnosť vlastniť bežný bankový účet vedený v tej banke, u ktorej žiadate o úver. 

Výška úveru je stanovená pevne na určitú maximálnu čiastku alebo vypočítaná individuálne konkrétnej firme, ktorá o úver žiada. V praxi je teda čerpaná výška úveru regulovaná podľa aktuálneho stavu financovaných aktív a klientových požiadaviek. Sú však aj banky, ktoré vám požičajú konkrétnu maximálnu sumu a to až do výšky 330 000 eur odvíjajúc sa od spôsobu zabezpečenia úveru.

Spôsoby ručenia za revolvingový úver

Najbežnejším spôsobom zabezpečenie revolvingového úveru je potom ručenie pohľadávkami z obchodného styku – teda vystavenými faktúrami spoločnosti na ich výrobky, tovar alebo služby. Menej častým, ale možným spôsobom ručenia je ručenie nehnuteľnosťou (v takom prípade je banka ochotná dať klientovi k dispozícii úver až do výšky 85% celkovej stanovenej hodnoty založenej nehnuteľnosti). Ďalšími možnými spôsobmi zabezpečenia revolvingového úveru sú ručenie prostredníctvom bianco zmenky alebo jednoduché ručenie tretej osoby.

Doba splácania revolvingového úveru

Doba, na ktorú sa revolvingový úver uzatvára je väčšinou stanovená na jeden kalendárny rok od jej založenia s automatickou možnosťou predĺženia na ďalší kalendárny rok. Existujú však aj banky, ktoré s klientom uzatvoria tzv. zmluvu  na neurčito a výpovednú lehotu úveru si stanovujú na 3 mesiace. Táto výpovedná lehota umožňuje klientovi kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah bez udania dôvodu. Neuvedenie konečnej splatnosti úveru tiež teoreticky uľahčuje náročnosť administratívnych procesov pri ročnom zhodnotení, odpadá teda nutnosť vytvárať podpisovať nové zmluvy, prípadne dodatky.

Revolvingový úver – úroky a penále

Zriadenie revolvingového úveru je zvyčajne bezplatné. Jeho úroková sadzba je pohyblivá, stanovuje sa individuálne podľa firemných výkazov a spláca sa spravidla raz mesačne a len z reálne čerpanej časti úverového rámca. Väčšinou sa výška úrokovej sadzby pohybuje okolo 10 – 20%. Úver sa pochopiteľne začína úročiť od prvého dňa jeho čerpania. V prípade, že sa klientovi nedopatrením podarí prekročenie stanoveného limitu pre revolvingový úver, tak okamžite nastupujú sankčné úroky, ktoré sa pohybujú od 30% vyššie. Súčasne sa klient dopustí porušenia zmluvných podmienok banky. 

Revolvingový úver slúži predovšetkým ako nástroj na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov, nie je preto vhodný a nemal by byť využívaný na financovanie dlhodobejších investícií.

5/5 - (1 vote)
Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *