Úvery pre nezamestnaných (bez potvrdenia príjmu)

Pôžičky (úvery) pre nezamestnaných sú produkty, ktoré v bankovom sektore spravidla nenájdete. Nezamestnaný klient je pre banku alebo veľkú finančnú inštitúciu rizikovým klientom a vzhľadom k tomu, že nemá zamestnanie má veľmi nízky príjem. Nie je teda zaručené či bude schopný svoj úver včas a bez problémov splácať. Pôžičky tohto typu sú teda takmer výlučne záležitosťou nebankových finančných inštitúcií. Jedná sa o úver bez účelu, klient teda nie je povinný dokazovať na čo pôžičku použije. Súčasne po ňom spoločnosť nežiada čistý záznam vo výpise z bankového registra, ani doklad o potvrdení príjmu.

Žiadateľ o tento typ úveru musí byť starší ako 18 rokov a spravidla mladší ako 65 rokov. Celé vybavenie úveru je teda podmienené iba doložením žiadateľovho občianskeho preukazu a jedného ďalšieho preukazu totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz a pod). Niektoré spoločnosti súčasne vykonávajú kontrolu osobných údajov, ako je miesto bydliska a jeho prípadná zmena.

Úroková sadzba pri úveroch pre nezamestnaných

Maximálna výška požičanej sumy sa pohybuje okolo 1500 eur, bez nutnosti zaistenia úveru. Pri vyšších čiastkach sa vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou, prípadne iným majetkom (auto, vybavenie domácnosti a pod). Spravidla platí, že je tento typ výrobkov, vzhľadom k rizikovosti klientov, kompenzovaný vysokou úrokovou sadzbou. Ich presnú výšku však pred samotným podpisom zmluvy zistíte ťažko, pretože väčšina spoločností stanovuje výšku úrokov na základe individuálnych potrieb klienta. V každom prípade sa ale pripravte na podstatne vyšší úrok ako pri pôžičkách s doložením výšky príjmov.

Rovnako ako výška úrokovej sadzby sa individuálne určuje aj doba splatnosti úveru. Jej minimálna doba sa pohybuje v priemere okolo jedného mesiaca, maximálna možná doba sa pohybuje okolo 6 rokov. Rovnako sa individuálne určuje výška mesačnej (týždennej) splátky. Spravidla potom platí, že čím vyšší je požičaný obnos a čím dlhšia doba splatnosti, tým vyššia sadzba je úročená.

Preštudujte si podmienky úverov pre nezamestnaných

Takmer všetky spoločnosti požadujú bezpodmienečne presné plnenie splátkového kalendára. Ak klient neuhradí splátku načas, bude čeliť neúprosným sankciám a ďalším nepríjemnostiam, ktoré sú s tým spojené. Hoci je teda úrok u tohto úveru fixný, stále sa môže vinou neuhradenej splátky vyšplhať až na niekoľkonásobok svojej hodnoty. V každom prípade tomu môžete predísť, ak si dôkladne preštudujete zmluvu ešte pred jej podpisom. Zamerajte sa predovšetkým na spôsob úrokovej sadzby, teda či je v zmluve definovaná ako týždenná, mesačná alebo ročná. Skontrolujte si aj dobu splácania, jej rozvrhnutie a tiež samotnú výšku splátok.

Oboznámte sa s výškou poplatkov súvisiacich s vybavovaním zmluvy, napr. odhadom majetku (v prípade ručenia), poplatkom za vybavenie úveru a pod. V neposlednom rade sa detailne oboznámte so sankciami hroziacimi za oneskorenie splátky a tiež s poplatkami spojenými s prípadným predčasným jednorazovým splatením pôžičky.

Výhody a nevýhody úverov pre nezamestnaných

Pôžičky pre nezamestnaných majú oveľa viac nevýhod ako výhod. Ak sa prípadný žiadateľ ocitne v natoľko ťaživej situácii, že ju nemôže vyriešiť inou pôžičkou, mal by si dôkladne premyslieť ako veľkú sumu potrebuje a ako rýchlo je schopný ju splatiť a rozhodne tieto faktory bezdôvodne nenavyšovat alebo nepredlžovať. Faktom zostáva, že ak klient nemá pravidelný mesačný príjem, logicky nemá z čoho úver splácať.

Už pred podpisom zmluvy teda vzniká riziko, že pre klienta bude problém splatiť úver. V extrémnych prípadoch tak môže dôjsť až k exekúcii majetku a tým k ďaleko väčším problémom, ako stáli na začiatku žiadosti o pôžičku pre nezamestnaných.

Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *