Kedy dôjde k premlčaniu dlhu? Záleží na jeho type

Dlhy nie sú zaručene ničím príjemným a tak je jasné, že keď je človek nemá, tak má doslova vyhraté. Okrem iného aj preto, že po ňom nikto nič nevymáha. Sú ale aj prípady, keď konkrétna osoba nejaké tie dlhy má, ale nikto ich po nich nevymáha. Aj keď ich evidujú registre dlžníkov.

Premlčanie dlhu

A keď je to takto dlhšiu dobu, tak môže nastať situácia, ktorá je označovaná ako premlčanie dlhu. Čo to konkrétne znamená? Ide o chvíľu, keď už dlh v podstate zanikol. Pokiaľ ho po tejto lehote začne veriteľ vymáhať, tak je nutné povedať, že už má smolu. A to je ten hlavný dôvod, prečo sa ľudia pýtajú, kedy k premlčaniu dlhu dôjde. Pozrime sa na možné situácie.

Trojročná premlčacia doba

Najprv treba povedať, čo na túto tému hovorí zákon. Ten pomerne jasne stanovuje, aké sú konkrétne termíny premlčania dlhu. Najprv začneme lehotou, ktorá je trojročná. Ak vám to pripadá ako celkom krátka doba, tak musíme povedať, že sa nejedná o dobu, počas ktorej musí byť nutne dlžná suma vymožená. Ide totiž o dobu, ktorú má veriteľ na to, aby kontaktoval dlžníka s tým, že po ňom chce peniaze vymáhať. A to zvyčajne od chvíle, keď dlžník mešká s pravidelnou platbou, alebo zaplatením.

Nutné tiež povedať, že trojročná lehota sa vzťahuje len na určité druhy konkrétnych dlhov. Tie môžeme označiť za takzvané drobné dlhy a k nim sa viaže práve trojročná premlčacia doba dlhu.

Dlh na kreditnej karte

Pozrime sa na tie dlhy, ktoré sú vyššie. V tomto prípade je lehota na premlčanie dlhu o niečo dlhšia. Ale rozhodne nie nijako výrazne. Predlžuje sa o jeden celý rok, teda konkrétne na štyri roky. To je lehota, počas ktorej musí veriteľ dlžníka kontaktovať a začať po ňom peniaze vymáhať. Ak túto štvorročnú lehotu premešká, tak má veriteľ smolu a dlžník sa naopak môže radovať, pretože mu nič nehrozí.

Premlčanie dlhu môže trvať aj 10 rokov

Sú aj niektoré finančné záväzky, u ktorých sa nepočítajú vyššie spomínané lehoty. Teda tá trojročná, alebo tá štvorročná. Môžu sa u nej totiž počítať lehoty, ktoré sú podstatne dlhšie. U niektorých sa tak môžete stretnúť aj s obdobím desať rokov. Možno už je možné celkom ľahko odvodiť, že sa jedná o obdobie, ktoré sa týka nielen tých najväčších možných dlhov. Môže sa jednať napríklad aj o situáciu, keď dlhmi nie je len obyčajná pôžička, ale môže to byť aj záväzok úplne iného charakteru, ku ktorému už sa pristupuje individuálne.

Premlčanie dlhu môže byť dojednané aj v zmluve

Slovenské zákony umožňujú rôzne premlčasie doby ak je to dohodnuté písomne. Čo tým chceme povedať? Že premlčanie dlhu nemusí byť nutne len také, ako sme popísali vyššie v súvislosti s trojicou možných lehôt. Môže byť aj úplne iné, ak je to dohodnuté v zmluve. Tu ale musíme pripomenúť, že treba dodržať tri veci:

  • Musí to byť stanovené písomne
  • Musia s tým súhlasiť obe strany
  • Nesmie sa jednať o nerálnu lehotu

Je jasné, že z hľadiska dlžníkov by bolo možno ideálne dohodnúť si napríklad lehotu, ktorá by bola len jednodňová. To ale možné nie je – už preto, že s tým druhá strana nebude nikdy súhlasiť. U veriteľov je zase situácia úplne opačná, pretože ich cieľom je to, aby bola lehota čo najdlhšia a oni tak mali dostatok času na samotné vymáhanie. Väčšinou si ale viac môže dovoliť práve veriteľ, keďže budúce dlžník je ten, ktorý peniaze chce a tak veľmi často pristúpi na akékoľvek podmienky, ktoré sú v zmluve uvedené. Samozrejme ak to neodporuje zákonom, alebo aj dobrým mravom.

Môže rozhodnúť aj súd

Veľmi často končia otázky premlčania dlhu na súde. A to preto, že veriteľ začne peniaze súdne vymáhať. Dlžník následne namieta, že už muselo dôjsť k premlčaniu dlhu. V tejto chvíli musí urobiť rozhodnutie práve súd a na základe svojho vyjadrenia postupuje ďalej. Samozrejmosťou je, že daný súd musí zohľadniť všetky dôležité veci, ako je potrebné:

  • Konkrétna dĺžka premlčania
  • výška dlhu
  • Kroky dlžníka aj veriteľa

Pozor na súdne rozhodnutia

Vyššie popisujeme hlavne situácie spojené s klasickým pôžičkami, alebo keď sa jedná o pôžičky v insolvencii, o ktorej si niekto požiada, spíše sa zmluva a tento človek ju tiež dostane.

Sú ale aj iné prípady, kedy môžu vzniknúť dlhy. Ako môže vzniknúť taký vzťah veriteľa a dlžníka? Je to celkom jednoduché. Stačí, aby sa osoba dopustila napríklad podvodu, alebo iného trestného činu. Súd následne vo svojom rozsudku uviedie, že je daná osoba povinná uhradiť určitú škodu. Práve toto rozhodnutie sa následne stáva dobrým podkladom na vymáhanie. Ak by osoba, ktorá má na peniaze nárok dlho otáľala nemusí mať obavy, pretože lehota je tu celkom dlhá.

Navyše pripomeňme, že následné vymáhanie už je celkom hračkou. A to z toho dôvodu, že súd rozhodol o tom, že konkrétna osoba je povinná zaplatiť daný dlh. A keďže je to jasne dané aj písomne, tak už stačí s daným rozhodnutím súdu len osloviť exekútora. Napríklad aj posledný deň v celej premlčacej lehote. Ten následne začne konať a bude sa snažiť peniaze vymôcť.

5/5 - (1 vote)
Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.