Ako sa zbaviť dlhov?

 Máte problémy s dlhmi a už neviete čo skôr platiť? Nemáte dosť peňazí na splácanie všetkých vašich podlžností? Ak už naozaj neviete kde zohnať peniaze a nikto vám už nechce požičať, tak môžete skúsiť vyhlásiť na sebe osobný bankrot. To znamená, že počas 5 rokov zaplatíte veriteľom minimálne 30% z ich pohľadávok.

Osobný bankrot a dlhy

Osobný bankrot ako riešenie dlhov?

Osobný bankrot však vyhlasuje súd, takže musíte najskôr požiadať a splniť určité podmienky. Musí byť voči vám vedené exekučné konanie, musíte byť platobne neschopní (nesplácať záväzky aspoň 180 dní) a musíte preukázať úprimný zámer o riešenie vašej finančnej situácie.

Do návrhu napíšte dôvod vášho úpadku. Ako ste sa do danej situácie dostali, vypíšte zoznam veriteľov a dlhov. Návrh môže podať iba dlžník. Po doložení dokumentov ako je prehľad príjmov, majetku, súhlas manžela alebo manželky súd posúdi či ste poctivý dlžník. A či vám umožní osobný bankrot.

Na čo sa osobný bankrot nevzťahuje?

  • dlhy z výživného
  • pohľadávky za spôsobené škody
  • peňažné tresty podľa zákona
  • zabezpečené pohľadávky, napr. hypotéka
  • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi

Splátky dlhu počas osobného bankrotu

Veritelia sa dohodnú, akým spôsobom zaplatíte svoj dlh. Môžu trvať na tom, že predáte všetok svoj hnuteľný majetok, alebo sa dohodnú na splátkach v nasledujúcich 5-tich rokoch. Ich rozhodnutie je pre vás rozhodujúce.

Ak sa rozhodnú veritelia, že budete dlh splácať, tak budete po dobu 5-tich rokov odovzdávať veriteľom všetky svoje príjmy a to nad rámec životného minima. Súd vám pridelí insolvenčného správcu, ktorý dohliadne na to, aby ste všetko načas a riadne platili.

Po 5-tich rokoch, kedy ste zaplatili minimálne 30% z vášho dlhu, končí oddĺženie a súd vám odpustí zvyšok dlhu. Po uplynutí 5-tich rokov potom dobre zvážte či si budete aj naďalej požičiavať peniaze, alebo sa radšej uskromníte.

Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.