Konsolidácia pôžičiek a úverov

Konsolidácia pôžičiek je produkt, ktorý ponúkajú banky na zjednodušenie a sprehľadnenie splátok niekoľkých existujúcich pôžičiek. Jedná sa v podstate o ich zlúčenie do jedného jediného úveru, ktorý funguje na princípe jednorazovej pôžičky, ktorou sa splatia všetky doterajšie pôžičky a tým vznikne len jedna pôžička, ktorá vyžaduje mesačné splácanie v rovnakej a nemennej výške.

Výhody konsolidácie pôžičiek

Konsolidácia existujúcich úverov ponúka jednu nespornú výhodu, oproti splácaniu niekoľkých naraz a tou je dosiahnutie výhodnejšej úrokové sadzby. To v praxi znamená, že klient svoje pôžičky preplatí o podstatne nižšiu výslednú sumu. Rovnako tak klient ušetrí aj na nákladoch účtovaných za vedenie viacerých úverov, a tiež na väčšine ostatných poplatkov.

Ďalšou výhodou konsolidácie pôžičiek je fakt, že jej založením možno docieliť výrazne dlhšie splatnosti úveru a tým pádom znížiť výšku mesačných splátok. Z tejto výhody ale na druhu stranu logicky vyplýva pomerne nepríjemné zvýšenie splácanej sumy. Rovnako, ako si môžete predĺžiť dobu splatnosti, tak isto si ju môžete aj skrátiť a tým výrazne znížiť celkovú sumu, ktorú budete nútení splatiť. Konečný dátum splatnosti teda záleží čisto na možnostiach a voľbe klienta. Maximálna dĺžka splácania je určovaná konkrétnou bankou, od ktorej si klient konsolidáciu vybavuje, ale najčastejšie sa táto doba pohybuje medzi dvoma až desiatimi rokmi. Samotné zlúčenie pôžičiek nevedie len k úspore úrokovej sadzby a ďalších nadväzujúcich nákladov s úvermi spojených, ale aj k lepšej kontrole nad samotnými úvermi a výraznému zjednodušeniu administratívy spojenej s ich založením a vedením.

Nevýhody konsolidácie pôžičiek

Nevýhodou konsolidácie je potom pomerne nízky limit celkovej hodnoty konsolidovaných pôžičiek. Ten sa pohybuje rádovo v rozmedzí maximálnej možnej výšky v jednotkách tisíc eur. Podmienky pre konsolidovanie existujúcich pôžičiek si určuje každá banka individuálne. Sú však konkrétne body, v ktorých sa veľká väčšina z bánk zhoduje. Sem patrí minimálny vek klienta stanovený na 18 rokov. Sú aj prípady, keď maximálny vek klienta nesmie presiahnuť 65 rokov.

Druhou spoločnou podmienkou pre samotné založenie je vlastníctvo aspoň dvoch ešte nesplatených finančných záväzkov. Nie je teda možné využiť výhody ponúkané konsolidáciou, ako je predĺženie doby splácania a tým zníženie výšky mesačnej splátky, len v rámci jedného nesplateného úveru. K získaniu tohto produktu klient spravidla nepotrebuje žiadne zabezpečenie, napríklad ručenie ďalšej osoby, ale väčšinou potrebujete doložiť výšku čistého mesačného príjmu. Ďalšími potrebnými dokladmi sú dva doklady totožnosti, mesačné výpisy zo stáleho účtu za obdobie štvrť až pol roka, zmluvná dokumentácia k úverom, ktoré má klient v záujme konsolidovať a v niektorých prípadoch aj ďalší doklad overujúci miesto klientovho bydliska.

Pred voľbou banky na konsolidáciu pôžičiek si dobre premyslite, aké úvery chce touto formou zlúčiť. V prípade spotrebiteľských pôžičiek a úverov od splátkových spoločností nebudete mať s konsolidáciou problém v žiadnej banke na Slovensku. Existujú však banky, ktoré neponúkajú možnosť prefinancovania kreditných kariet, ani revolvingových (kontokorentných) úverov. U niektorých bánk je tiež obmedzený maximálny počet konsolidovaých pôžičiek a banky sa smozrjeme líšia aj prípadnou nutnosťou založenia nového bankového účtu slúžiaceho na splácanie konsolidovaných pôžičiek.

Pri žiadosti o založenie konsolidácie pôžičiek vyjdú banky spravidla ústrety tým klientom, ktorí doteraz bezproblémovo splácali svoje záväzky. V opačnom prípade, teda ak je klient dlžníkom, ktorí má problémy so splácaním už v momente žiadosti o zlúčenie pôžičiek, bude s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnutý.

Okrem jednoduchej konsolidácie ponúkajú banky aj konsolidáciu pôžičiek zaistenú nehnuteľnosťou. Ako napovedá názov, ide o zlúčenie úveru, pri ktorom klient ručí nehnuteľnosťou, ktorú vlastní. Tento produkt je ideálny v prípade, že klient potrebuje konsolidovať vysoké čiastky pohybujúce sa rádovo okolo v desiatkach tisíc eur a zároveň potrebuje jednorazovú pôžičku finančnej hotovosti. Obrovskou výhodou v tomto prípade je výrazne nižšia úroková sadzba a predĺženie doby splatnosti až na tridsať rokov. Obrovskou nevýhodou je potom samotné ručenie nehnuteľnosťou.

Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *