Americká hypotéka bez dokladovania účelu

Americká hypotéka je je na Slovensku už relatívne známou metódou čerpania úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou. Narozdiel od klasickej hypotéky sa v prípade americkej hypotéky jedná o tzv. bezúčelový spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje žiadateľovi využitie požičanej sumy na akékoľvek účely.

Peniaze môžete použiť napríklad na kúpu auta alebo vybavenia bytu, pričom sa tento údaj musí dokladať banke, u ktorej si vybavujete americkú hypotéku. V prípade, že suma na ktorú sa úver vzťahuje nebude použitá na bytové alebo stavebné účely, tak si jej úroky nemôžete odpočítať z daní, ani čerpať štátny príspevok k úrokom z hypotekárneho úveru.

Bezúčelová hypotéka zabezpečená nehnuteľnosťou

Rovnako ako pri všetkých typoch hypoték, je aj v prípade americkej hypotéky zákonnou podmienkou jej poskytnutia zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou. Táto nehnuteľnosť sa musí zo zákona o dlhopisoch nachádzať na území členských štátov Európskej únie alebo iných štátov tvoriacich Európsky hospodársky priestor, ale veľká väčšina slovenských bánk neprijíma do zástavy nehnuteľnosti nachádzajúce sa inde, ako na území Slovenskej republiky. Zastavovaná nehnuteľnosť musí byť vždy poistená proti živelným katasrofám a iným rizikám.

Poplatky za americkú hypotéku

Podmienok, ktoré sa viažu k založenej nehnuteľnosti je však pochopiteľne ďaleko viac. Samozrejmosťou je rovnaká agenda a bankové poplatky ako pri každej hypotéke, či už sa jedná o odhad ceny nehnuteľnosti alebo o poplatky za vedenie úverového účtu. Súbor týchto poplatkov a mnohých potvrdení, ktoré ste povinní doložiť nie je zanedbateľný – pre príklad: ak sú poplatky za vedenie účtu v priemere 3 € mesačne, v prípade dvadsaťročnej, teda maximálnej splatnosti úveru, dosiahnu poplatky za jeho vedenie v konečnej výške 720 eur. 

Veľmi veľkou nevýhodou tejto formy úveru je predovšetkým fakt, že v prípade platobnej neschopnosti riskujete stratu nehnuteľnosti, ktorou za daný úver ručíte. Úver sa čerpá jednorazovo, je bezhotovostný a vykonáva sa prevodom na klientov bankový účet.

Maximálna výška americkej hypotéky

Výška čerpanej hypotéky sa potom odvodzuje od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Vo väčšine prípadov je maximálnou možnou sumou 70% percent hodnoty nehnuteľnosti, avšak vždy záleží na konkrétnej banke, od ktorej si beriete amrickú hypotéku. Väčšina bánk má súčasne stanovenú maximálnu výšku úveru. V prípade, že 70% hodoty založenej nehnuteľnosti výrazne presiahne túto maximálnu stanovenú výšku, tak vám banka neposkytne väčšiu sumu ako tú, ktorú si vopred stanovila. Táto suma sa väčšinou pohybuje okolo 150 až 200 000 €. Výška americkej hypotéky je súčasne limitovaná žiadateľovou schopnosťou splácať, teda výškou jeho preukázateľných príjmov.

Minimálna splátka americkej hypotéky

Minimálna výška úveru sa opäť odvíja od konkrétnej banky, od ktorej si vybavujete americkú hypotéku. Väčšinou sa pohybuje od 3000 do 10 000 eur. Narozdiel od klasickej hypotéky má americká hypotékavýhodnejšia ročnú úrokovú sadzbu. Úroky sa pohybujú okolo piatich až deviatich percent a sú závislé na fixácii úrokovej sadzby. Platí tu takmer rovnaký princíp ako u ostatných hypoték. V prípade ročnej fixácie začínajú úrokove sadzby zhrba na 5% a platí, že čím dlhšia je doba fixácie, tým vyššia je úroková sadzba. V prípade desaťročnej fixácie môže ročná úroková sadzba dosiahnuť až 9%. Niektoré banky ponúkajú aj pevnú, teda nemennú úrokovú sadzbu, ktorá platí po celú dobu splácania úveru.

Podmienky a doba splatnosti americkej hypotéky

Doba splatnosti americkej hypotéky sa pohybuje väčšinou od jedného roka do maximálnej doby dvadsiatich rokov. Narozdiel od klasickej hypotéky však poskytuje možnosť mimoriadnej splátky a predčasného splatenia úveru kedykoľvek, bez zmluvnej pokuty.

O americkú hypotéku môže spravidla žiadať osoba staršia ako osemnásť alebo dvadsaťjeden rokov, ale najvyšší vek žiadateľa nesmie presiahnuť sedemdesiat rokov, a to ku dňu konečnej splatnosti hypotéky. Žiadateľ je povinný preukázať príjmy zo závislej činnosti, podnikania alebo iný uznateľný príjem. Spoločne so žiadateľom môže o americkú hypotéku žiadať aj spoplužadatel. Je však podmienkou, aby bol aspoň jeden zo žiadateľov vlastníkom úverovanej nehnuteľnosti alebo sa ním stal v dôsledku realizácie investičného zámeru.

Ivan Kudroč

Ivan Kudroč

Redaktor portálu xPozicky.sk. Vyštudoval ekonomickú univerzitu a zaujíma sa o rôzne finančné produkty, makroekonomiku, spotrebiteľské správanie a investovanie. Rád trávi čas s rodinou a priateľmi a okrem toho píše pre viacero internetových magazínov o bývaní alebo cestovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *